Na diverse onderhandelingsrondes is er overeenstemming bereikt over de cao-afspraken, met een looptijd van twee jaar: van 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2026. 

Rob Westerlaken, eerste onderhandelaar, noemde de onderhandelingen “constructief, soms spannend, maar duidelijk met één gemeenschappelijk doel: een aantrekkelijke branche waarin medewerkers graag willen werken, blijven werken en zich verder ontwikkelen.”

Het zijn en blijven van een aantrekkelijke sector voor nieuwe medewerkers wordt onder meer bereikt met een onderscheidend loon, een aantrekkelijke reiskostenregeling en vrij op je verjaardag.  Een mooi pakket opleidings- en (door)ontwikkelingsmogelijkheden, een loyaliteitsbonus, extra verlof bij overlijden en een verruiming van de eerder stoppen met werken regeling moeten bijdragen aan het het behoud van medewerkers.

Schoonmakend Nederland, CNV en FNV leggen het onderhandelingsresultaat positief voor aan de leden. 

Dit zijn de belangrijkste gemaakte afspraken:

Loonstijging

Om een aantrekkelijke sector te zijn en te blijven, worden de lonen voor alle loongroepen op 1 januari 2025 met 3% verhoogd, op 1 januari 2026 met 3%.

Om de gewenste afstand van het WML weer te vergroten en gehoor te geven aan de gewenste differentiatie per loongroep, krijgen de medewerkers in de verschillende loongroepen er het volgende bij:

 • 1 juli 2025: uurloonverhoging
  • loongroep 1: € 0,25
  • loongroep 2: € 0,15
  • loongroep 3 t/m 6: € 0,101
 • januari 2026: 3 procent plus uurloonverhoging
  • loongroep 1: € 0,25
  • loongroep 2: € 0,15
  • loongroep 3 t/m 6: € 0,10
 • Reiskosten: aanvullend op de huidige reiskostenregeling komt een regeling voor reiskosten vanaf 10 tot 30 kilometer van € 0,14 per kilometer, gemeten vanaf de eerste kilometer.
 • Loyaliteitsbonus: medewerkers die op 1 januari 2025 20 jaar of langer in de branche werkzaam zijn ontvangen een eenmalige bruto uitkering van maximaal € 1.000 naar rato aantal uur arbeidscontract.
 • Met ingang van 1 januari 2025 hebben medewerkers vrij op hun verjaardag.
 • Hotelmedewerkers krijgen een toeslag voor werken op zondag.

Behoud en duurzame inzetbaarheid medewerkers

Om het behoud en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te borgen komt er een Basisopleiding Reiniging (BOR) die (nieuwe) medewerkers kennis laat maken met de specialistische kant van het vak, zoals glaswas, vloeronderhoud en calamiteitenreiniging. Vanaf 1 juli 2025 volgen nieuwe leidinggevenden verplicht de opleiding voor leidinggevenden. En het betaald rouwverlof (artikel 28) bij overlijden van bloed- en aanverwanten in de 2e graad wordt verhoogd van 1 naar 2 dagen.

Meer dagschoonmaak

Vakbonden en werkgevers in de schoonmaak pleiten voor meer dagschoonmaak. Door in het zicht van de gebruiker schoon te maken, is er meer erkenning en waardering voor de schoonmaker en het schoonmaakwerk. Dit verhoogt het werkplezier van de medewerker en vermindert het ziekteverzuim. Daarbij is dagschoonmaak een stuk duurzamer. Er komt een landelijke campagne voor meer dagschoonmaak.

Deelname aan het Generatiepact wordt voor werknemers verruimd van 3 naar 5 jaar voor de AOW-leeftijd. Dit vanaf 1 januari 2025.

Daarnaast blijft gezond en veilig werken een belangrijk aandachtspunt in deze cao.

Het volledige onderhandelingsresultaat vind je onder andere hier

Bron: Schoonmakend Nederland en Clean Totaal

Calculeren met Gradez

Wil jij Leren Calculeren voor de schoonmaak?

Bekijk dan onze online cursus.

Je leert stap voor stap hoe je de kosten voor schoonmaak in een gebouw kunt begrijpen en berekenen.

Eenvoudig toepasbaar, ook als je geen voorkennis hebt van schoonmaakcalculaties