aanbieder worden

Code Verantwoordelijk Marktgedrag in offertes en aanbestedingstrajecten

De markt voor schoonmaakdienstverlening werd de afgelopen jaren gedomineerd door minder vertrouwen en steeds lagere prijzen. Dit leidde tot grote onvrede op de markt, met als gevolg stakingen van personeel. In een aantal marktontmoetingen hebben overheidsinkopers en facilitair managers van schoonmaakbedrijven met elkaar gesproken over de knelpunten in aanbestedingsprocedures en mogelijke oplossingen daarvoor.

Het resultaat van deze marktontmoetingen is een handreiking en een concrete uitwerking van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. De handreiking ondersteunt (overheids) inkopers van schoonmaakdienstverlening om de Code in de praktijk te brengen. 

Om te kunnen sturen op meer kwaliteit, betrokkenheid en respect worden er in de code vier gouden regels voor de inkoop van schoonmaak genoemd:

  1. Doe recht aan belangen van alle partijen
  2. Stel de kwaliteit voorop
  3. Zorg voor goede communicatie
  4. Maak heldere en controleerbare afspraken

Lees verder via onderstaande link

https://zelfscan.codeschoonmaak.nl/informatiepakket/thema-informatie/de-code-in-offertes-en-aanbestedingstrajecten/


Zelf meten of uitbesteden?

Zet de eerste stap om het beste uit jouw schoonmaak te halen.


Leren je hoe een marktconforme schoonmaakofferte calculeert?

Download snel het e-book met handige tips!


Krijg 5% korting op een Gradez abonnement


Een professional laten meedenken bij het maken van een belangrijke offerte?

Schakel een Calculatiecoach in!