Geloof het of niet. Iedere keer als ik vanuit mijn adviesrol een vraagstuk over schoonmaak bij een zorgorganisatie oppak, krijg ik dezelfde vraag.

“Dat kan toch niet Leon?”

En iedere keer, na wat extra onderzoek, komen we samen tot de conclusie dat het wel degelijk kan.

Efficiëntie is van levensbelang

Je vraagt je wellicht af wat ik dan bedoel. Nou, laat me je dat vertellen.

In het afgelopen jaar heb ik weer meerdere organisaties ondersteund in het optimaliseren van de schoonmaak in eigen dienst. De meeste van mijn opdrachtgevers zijn zorginstellingen. Ooit is mijn hart daar komen te liggen en ik hou ervan om juist deze bedrijven te helpen met het organiseren van de beste schoonmaak. Want alhoewel ik uiteraard iedere schoonmaker een relaxte werkomgeving gun, het efficiënt besteden van de budgetten binnen een organisatie is één van mijn doelen. En vooral binnen de zorg, omdat alle gelden die niet naar de ondersteunende diensten gaan direct ten goede komen aan betere zorg voor de cliënten.

Het verbaast me dan ook wanneer, en ik kom het echt vaker tegen, de schoonmaakdienst het dubbele aan uren beschikbaar heeft dan zij eigenlijk nodig hebben.

Wanneer ik dan voorstel om de uren te halveren roept met steevast… (je raadt ‘m al)… “Dat kan toch niet Leon?”

De enige vraag die ik dan stel is:  “Hoe bijzonder zijn jullie?”

Bijzonder?

Dat is namelijk waar het op neer komt. Hoe bijzonder zijn de locatie, de bewoners en de medewerkers.

Dus, om me ervan te verzekeren dat ik het echt bij het goede eind heb, stel ik altijd nog even wat controle vragen.

  1. Zijn de gebouwen waar jullie cliënten en/of bewoners verblijven anders dan de gebouwen die andere zorgorganisaties in gebruik hebben? 
  2. Zijn jullie bewoners heel erg anders dan bewoners van andere zorginstellingen? (het kan natuurlijk voorkomen dat zij extremer gedrag vertonen, waardoor ze juist op die locatie wonen).
  3. Zijn jullie medewerkers anders dan de medewerkers die elders in Nederland werken? (misschien hebben ze bepaalde gewoontes in deze regio of is er vanwege geloofsovertuiging of een bepaalde werkwijze die alleen hier voorkomt).

Eigenlijk is het antwoord op bovenstaande vragen altijd “Nee, bij ons is het net zoals bij andere vergelijkbare zorginstellingen”.

Daarom ben ik er van overtuigd dat het wel kan. Dat een medewerker, net als in iedere andere vergelijkbare zorginstelling, ook met dezelfde productienormen kan werken. Hij of zij heeft echt niet meer tijd nodig dan ieder ander, ookal is men dat gewend. Uiteraard zorgen we er vervolgens voor dat de medewerkers ook leren hóe zij efficiënt te werk kunnen gaan, zodat de taak haalbaar is.

Het is namelijk nog steeds de bedoeling dat zij ‘relaxed’ kunnen werken. Maar dat is niet hetzelfde als twee keer zoveel uur doen over een taak als alle anderen.

We zien dat de zorgkosten explosief stijgen. De voorspelling is dat er in 2040 19% tot 31% van het BBP naar de zorg gaat, in relatie tot 13,1% in 2019.
Laten we samen bekijken hoe we deze gelden zo efficiënt en nuttig mogelijk kunnen inzetten om de best mogelijke zorg te borgen.

Dus bekijk eens kritisch of jouw organisatie de juiste productienormen voor schoonmaak hanteert. En weet je dat niet zeker, schakel dan hulp in en laat het benchmarken.

Ik kijk graag eens met jullie mee.

Een eerste kennismaking en tips zijn altijd gratis hoor, dus schroom niet en bel me gerust via 06-39329845.

Of plan gelijk een online afspraak met me in via onderstaande knop.