Driekwart van de schoonmakers in Nederland vindt het leuk om in de schoonmaak te werken en is tevreden met hun werk. Zij geven dan ook aan graag in de sector te willen blijven werken. Dit blijkt uit een enquête die brancheorganisatie OSB onder schoonmakers heeft gehouden. Vierduizend schoonmakers vulden de vragenlijst in. In vergelijking met de vorige enquête, in 2016 is de response verdubbeld. De enquête was uitgezet onder alle OSB-leden en via collega-brancheorganisatie, SieV.

Uit de enquête blijkt verder dat veel schoonmakers het belangrijk vinden dat ze zich kunnen blijven ontwikkelen. De mogelijkheid om een overstap te maken naar een andere facilitaire sector, zoals de catering, beveiliging of groenvoorziening, blijkt zo’n 40% van de schoonmakers aan te spreken.

Een serieus punt van aandacht dat uit de enquête naar voren komt, is gezond werken en ‘goed de eindstreep halen’. 60% van de respondenten uit zijn zorg hierover.

Lees het volledige artikel over deze enquête hier.

Bron: www.osb.nl