Als het wetsvoorstel ‘vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs’ wordt aangenomen is de kans groot dat schoonmaak op basisscholen steeds minder aandacht krijgt. Een grote zorg, want wat betekent dat voor de veiligheid van onze kinderen?

Eén pot nat?

Scholen hebben een soort basisbudget waar diverse kosten uit worden betaald. Schoonmaak is één van de diensten waar dit budget aan wordt besteed. Personele kosten, die eerder nog een aparte post waren, worden straks ook betaald vanuit dat basisbudget. Alle kosten moeten straks dus worden afgerekend vanuit één en dezelfde pot met geld. En daar zit een potentieel gevaar.

Want wat betekent het voor het schoonmaakbudget, wanneer scholen uit de totale pot kunnen snoepen om bijvoorbeeld onderwijspersoneel te betalen? Blijft er dan wel voldoende over voor schoonmaak en is het dan nog wel mogelijk om de kwaliteit te leveren die zo belangrijk is?

Het is in het afgelopen jaar vaker gezegd, maar we benadrukken het nog maar eens: hygiëne is één van de belangrijkste wapens in onze strijd tegen het Coronavirus en andere ziekteverwekkers. Schoonmaak heeft dus een belangrijke taak wanneer we onze kinderen een veilige leeromgeving willen bieden.

Als het budget krimpt, is het dan nog wel haalbaar om de hygiënestandaard te borgen die we hebben afgesproken? Voelen ouders en kinderen zich wel veilig? En hoe maak je dat allemaal meetbaar en inzichtelijk?

Schoon en veilig?

Natuurlijk zijn scholen zich heel erg bewust van het belang van hygiëne en zullen zij zich er zeker voor inzetten om hun leerlingen een schone en veilige omgeving te bieden. Het RIVM heeft uitgebreide richtlijnen opgesteld, met minimale normen en aanvullende tips. Door deze richtlijnen te volgen wordt het risico op het verspreiden van infectieziekten onder de kinderen en medewerkers beperkt.

Maar ookal volgt men deze richtlijnen nauwgezet, de beleving van medewerkers, beroepskrachten, ouders en leerlingen is weer een heel ander verhaal. Het is inmiddels een oud voorbeeld, maar nog steeds zeer actueel: als het niet lekker ruikt, dan is het ook niet schoon. Dus stel dat alle hygiënerichtlijnen worden gevolgd, maar het ruikt niet fris op school, dan zal men denken dat het niet schoon is.

Dan komen we even terug op de vraag: Voelen ouders en kinderen zich wel veilig?

Voelen is hier het sleutelwoord. Want voelen heeft alles te maken met beleving. En beleving is nu eenmaal minder tastbaar dan kwaliteit, maar het is zeker mogelijk om beleving meetbaar te maken. Dit helpt scholen om, ook wanneer er wellicht twijfel ontstaat of de leeromgeving wel schoon is, proactief bezig zijn met hoe de leerkrachten, ouders en kinderen school ervaren.

Grip op beleving

Dat schoonmaak ook om beleving draait wordt gelukkig steeds meer omarmd in de markt. Eén van de partijen die organisaties helpt hier op in te spelen is Gradez.

Gradez is een innovatieve tool waarmee je niet alleen schoonmaakcalculaties kunt maken en kwaliteit kunt meten, maar waarmee je ook de schoonmaakbeleving in kaart brengt. Het inzetten van de unieke meetmethode biedt grip de hoe klanten de schoonmaakdienstverlening ervaren.

Meer weten over schoonmaak, beleving en Gradez?

Neem dan eens contact met ons op voor een korte demo of een gratis proefabonnement!