De meeste organisaties die de kwaliteit van de schoonmaak willen laten monitoren besteden dit uit aan een adviesbureau. Het adviesbureau verzorgt vervolgens een kwaliteitscontrole volgens de VSR-KMS; de Nederlandse standaard voor het meten van schoonmaakkwaliteit. Deze standaard is ontwikkeld door de Schoonmaak in samenwerking met TNO.  De uitslag van een dergelijke meting is een Voldoende of Onvoldoende.

Voor dat de controle kan worden uitgevoerd moet er een inventarisatie worden gehouden. Tijdens die inventarisatie worden alle schoon te maken elementen in kaart gebracht. Dit is best een kostbare aangelegenheid (ongeveer gelijk aan de kosten van een kwaliteitscontrole). Begrijpelijk, want er gaat ongeveer evenveel tijd in zitten als in een kwaliteitscontrole.

Overstappen doe je niet zomaar

Soms horen wij van de organisatie waar we mee samen werken dat dat zij de indruk krijgen dat het adviesbureau ‘te eigen’ is geworden met het schoonmaakbedrijf. Ze vragen zich af of ze nog wel zo onafhankelijk en objectief zijn in de kwaliteitscontrole. Of spelen er andere belangen?

Een lastig onderwerp, maar we hebben helaas geleerd dat het in de praktijk wel degelijk voorkomt. Het probleem is echter dat organisaties niet zomaar overstappen, omdat dit aardig in de papieren kan lopen.

Houden de kosten van een nieuwe VSR-KMS inventarisatie jouw organisatie tegen om over te stappen? Realiseer je dan dat je als opdrachtgever hebt betaald voor de inventarisatie die eerder is uitgevoerd. Je kunt deze dan ook gewoon opvragen bij het bureau dat het heeft uitgevoerd en aanleveren bij het nieuwe bureau.

Voor jouw bedrijf dus geen extra bezoek van een controleur en geen extra kosten!

Klopt die inventarisatie wel?

Of de inventarisatie, die de basis is voor de kwaliteitsmeting, klopt is voor jou als niet-schoonmaakprofessional natuurlijk heel erg lastig te beoordelen. En toch valt het onder je verantwoordelijkheidsgebied om de beste kwaliteit in schoonmaakonderhoud in te kopen.

Er zijn twee situaties, waarin wij je aanraden om alert te zijn.

Wanneer er altijd voldoendes worden gescoord, terwijl de gebruikers van het pand een hele andere beleving hebben.

En andersom. Dus wanneer iedereen tevreden is, maar er juist veel onvoldoendes vallen.

In beide gevallen raden wij aan om de inventarisatie opnieuw uit te laten voeren door een andere partij, met een frisse blik.

En die kosten dan?

Wij werken samen met controleurs die ook een handige en kostenefficiënte oplossing hebben voor dit scenario. Zij melden zich de eerste keer aan om de inventarisatie te doen en bereiden dit nauwkeurig voor op en de tablet. De inspecteur begint met tellen volgens de steekproef die wordt aangereikt vanuit het systeem. Nadat de inventarisatie klaar is wordt op kantoor de inventarisatie online omgezet naar een controle. De inspecteur kan ik de tussentijd een kop koffie drinken en daarna direct verder met een eerste kwaliteitsmeting.

Het voordeel is dat er dus niet twee keer, maar slechts één keer toegang moet worden verleend tot de locatie. Bovendien besparen we met slechts één rit naar de locatie zowel uren als CO2


Denkt je er vanuit jouw organisatie over na om eens over te stappen naar een ander VSR-KMS controlebureau? Klik dan hier om een afspraak te maken met één van de bij Schoonmaak Nederland aangesloten professionals.