Wij krijgen regelmatig de vraag van opdrachtgevers om de schoonmaak te toetsen. Ze worden daarin gedreven door hun doelstellingen vanuit ISO of HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). De opdrachtgever wil weten of de gebruiker van het pand, de kantoormedewerker of zorgbehoevende in een schone en opgeruimde omgeving werkt of woont. 

Welke meetmethode kies ik dan? Er is één standaard in Nederland die gedragen wordt door de branche. Dat is de VSR-KMS methode. Maar is dat de enige methode om de kwaliteit in beeld te brengen en te verbeteren? Nee, natuurlijk niet. 

In de basis begint het met een goede verstandhouding. Als de relatie tussen beide partijen goed is , kun je gemakkelijk tegen de dienstverlener zeggen dat je niet helemaal gelukkig bent met de prestaties die zij levert. Je kunt er samen uitkomen. 

Soms kun je er echter geen vinger op leggen en ga je op zoek naar een andere meetmethode. Onze VSR-inspecteurs beoordelen de kwaliteit volgens de standaard VSR-KMS methode. De opdrachtgevers vragen echter steeds vaker om meer inzicht. 

Hoe dan?

Wij omarmen sinds 2017 een eigen meetmethode. Hierbij beoordelen we een aantal ruimtes en noteren daar de vervuiling of de fouten die we constateren. Wij Nederlanders denken graag in cijfers daarom zetten we de scores om in een cijfer. De eerste meting is een vertrekpunt. Dat kan een 5 zijn maar misschien wel een 7. Het gaat erom dat er de volgende keer minder fouten gemaakt worden. Het belang van de meting en de daarbij gegeven adviezen dragen bij aan een totale verbetering van de kwaliteit. 

Is dat alles? Nee, naast die technische kwaliteit meten wij ook de beleving. Dat doen wij tegelijkertijd. Hierbij constateren we de vervuilingsgraad, de geur, de technische staat van het gebouw of de ruimte en de veiligheid. We kunnen zelfs extra vragen toevoegen, zoals hoe de glasbewassing is uitgevoerd en of de medewerker extra uitdaging krijgt, bijvoorbeeld door een opleiding te volgen. Ook hier komt een cijfer uit. Het zou mooi zijn als de cijfers voor Technisch en Beleving na een aantal metingen dicht bij elkaar liggen.

GEO-visualisatie

Ter afsluiting volgt de rapportage. In onze meetmethode worden de GPS-codes meegezonden. Die data met uitslagen, adressen en beoordelingen kunnen we overhandigen in een rapport. Maar veel praktischer is onze GEO-visualisatie van de metingen in een interactieve kaart. Zo is in één oogopslag te zien waar het goed gaat en waar extra aandacht nodig is. Als u werkzaam bent in een organisatie en meerdere panden in beheer heeft, brengen wij dit alles interactief en visueel in kaart. Deze interactieve kaart is via internet te bekijken in een afgeschermde omgeving. De rapporten kunt u alsnog downloaden als u doorklikt op de betreffende locatie. Heel handig voor extra managementinformatie voor uw Raad van Bestuur of directie.