Er dreigt een groot tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor schoonmakers in de zorg. Dit is een hele zorgelijke situatie.

Zogeheten cruciale sectoren krijgen tijdens deze coronacrisis onder meer voorrang bij het verkrijgen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

OSB roept het kabinet daarom wederom op om schoonmaak steeds expliciet noemen als vitaal ondersteunend beroep aan de cruciale sectoren, zodat ook de schoonmakers in de zorg hun werk veilig kunnen uitvoeren.

Lees het volledig bericht op de de website van Cleantotaal.

https://cleantotaal.nl/nieuws/osb-kabinet-zorg-dat-ook-schoonmakers-in-de-zorg-veilig-kunnen-werken/