Nu de Rijksbegroting voor 2021 op Prinsjesdag bekend is gemaakt kan een deel van de indexeringspuzzel weer worden gelegd. Schoonmaak is immers een arbeidsintensieve industrie waardoor sociale lasten een significante rol spelen, zoals we vorig jaar ook met de WAB hebben gemerkt.

Naast de sociale lasten heeft ook de schoonmaak-CAO effect op de kosten en daarmee de tarieven van schoonmaakorganisaties.

Lees het hele artikel op de website van Facto!