Bij Schoonmakend Nederland kwamen diverse vragen binnen naar aanleiding van de cao die op 1 januari 2022 is ingegaan en tot en met 1 juli 2024 loopt.

Daarom zetten Servicemanagement de vijf meest gestelde vragen op een rij:

  • Volgens de wet mogen nulurencontracten worden aangeboden. In de cao staan die niet. Mag ik op basis van de cao wel nulurencontracten aanbieden?
  • In de cao staat dat je in twee jaar tijd drie tijdelijke contracten mag aanbieden. In de wet staat dat je die drie contracten in drie jaar mag aanbieden. Wat geldt?
  • Moet de werkgever een nieuwe werknemer altijd het laagste loon betalen voor de functie/loongroep waarvoor de werknemer is aangenomen?
  • Hoeveel verlof bouwt een werknemer op?
  • Mag de werknemer alleen de opgebouwde vakantie-uren opnemen?

Lees de antwoorden van de branchevereniging en het volledige artikel op de website van Servicemanagement.