Vorige week heeft de vijfde onderhandelingsronde over een nieuwe schoonmaak CAO plaatsgevonden, waarbij brancheorganisatie OSB binnen de branche aan de vakbonden CNV en FNV een stijging van de loonruimte met een totaal bod van 7,7% heeft uitgebracht voor de komende drie jaar. MKB Branchevereniging Schoonmaken is een Vak! (SieV) heeft deze ruimte ook eerder besproken met OSB en de onderhandelaars van de OSB. SieV steunt dan ook het uitgebrachte bod en roept dan ook alle werknemers partijen op om dit bod serieus te nemen, omdat het voorgestelde bod de maximale bandbreedte is wat er binnen de branche kan worden gedragen!