Samen met Seiso Opleidingen gaat schoonmaakbedrijf ICS Groep landelijk statushouders opleiden. De basisvakopleiding Schoonmaakmedewerker en trainingen Nederlandse taal en werkcultuur zijn onderdeel van het opleidingstraject. De statushouders lopen daarnaast stage bij ICS. Dit werd bevestigd door de ondertekening van het convenant Statushouders Inclusief. Naast Seiso en ICS sluit ook leer- en werkcentrum Werkvloer aan als samenwerkingspartner.

Bart van der Sluijs (algemeen directeur ICS Groep): “Sociaal ondernemen is voor ons een belangrijkaandachtpunt waar wij binnen ICS veel in investeren. Onze visie: niemand aan de zijlijn. Wij vinden het belangrijk dat iedereen een podium voor zijn of haar talent krijgt. De samenwerking met Seiso Opleidingen is hiervan een mooi voorbeeld. Bovendien zijn we door de krapte op de arbeidsmarkt continu op zoek naar nieuwe bronnen en kansen. Het convenant is een goede invulling van onze doelstellingen.” Hetopleidingstraject neemt zo’n zes maanden in beslag, waarna de nieuwe schoonmaakmedewerkers in dienstkomen bij ICS.

Rob Huijnen (directeur van Seiso Opleidingen): “Door de combinatie van opleiden en het opdoen vanwerkervaring leveren we samen met ICS een bijdrage aan een vlottere integratie en inburgering van destatushouders. De taalbarrière is groot, waardoor het gevoel van ‘ergens bij horen’ vaak ontbreekt bij destatushouders. Tijdens het traject is er dan ook veel aandacht voor de Nederlandse werkcultuur en deNederlandse taal.”

page2image51869088

Seiso Opleidingen is gevestigd in Oirschot en verzorgt naast opleidingen en trainingen binnen de schoonmaakdienstverlening, ook de plaatsing van opgeleide mensen vanuit een social return situatie.