Vanaf 1 juni start schoonmaakbedrijf ICS met de schoonmaak van 34 locaties van Veiligheidsregio Brabant Zuid Oost (VRBZO). Het contract heeft een looptijd van 3 jaren met 2 optiejaren. Het gaat om de uitvoering van regulier schoonmaakonderhoud en glasbewassing in 21 Brabantse gemeenten.

VRBZO is verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse taken op het gebied van brandweerzorg, risicobeheersing en de organisatie van de geneeskundige hulpverlening bij grote ongevallen en rampen. VRBZO is de derde veiligheidsregio die onder de hoede van ICS valt. “We zijn trots om Brabant Zuid Oost,naast Noord Limburg en Midden-West Brabant, aan ons portofolio toe te voegen”, aldus Stefano de Palma. Hij is als operationeel manager verantwoordelijk voor het schoonmaakcontract.

Specifiek schoonmaakonderhoud

De uitdaging in de contract van de veiligheidsregio’s zit hem in de kleine, onbemande en regionaleverspreiding van de locaties. Stefano: “Wij weten wel raad met deze specifieke schoonmaakaanpak. Dooronze goede dekkingsgraad in het zuiden kunnen we snel en goed schakelen. Tel daarbij onze kennis enervaring op en we zorgen voor een goede uitvoering van het contract.” Met de toevoeging van VRBZO is ICSwerkzaam van Echt tot aan Etten-Leur en van Deurne tot Valkenswaard.

Over Veiligheidsregio Brabant Zuid Oost

Nederland telt 25 veiligheidsregio’s. Veiligheidsregio’s zijn in het leven geroepen om inwoners van Nederlandbeter te beschermen tegen rampen en crises. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) is de veiligheidsregio voor Zuidoost-Brabant. In de organisatie werken brandweer, GHOR en RAV (Regionale Ambulancevoorziening) samen om incidenten en rampen te voorkomen, te beperken en te bestrijden. Dit doen ze voor en samen met de 21 gemeenten in het werkgebied en de mensen die hier wonen of verblijven. Ze zijn behulpzaam, deskundig, daadkrachtig en gericht op samenwerken.