MVO Schoonmaak maakt meer dan tevreden!

In vroeger dagen zult u ongetwijfeld net als ik menig stripboek hebben verslonden. Naast Lucky Luke was Donald Duck erg in trek, maar wie herinnerd zich niet de prachtige verhalen van Asterix en Obelix? De diepere betekenis dat eerlijk het langst duurt en het goede uiteindelijk van het kwade wint namen we voor lief, en tot op heden blijft die boodschap onveranderd.

Het was één van de redenen dat MKB Branchevereniging SIEV werd opgericht: het kleine MKB vertegenwoordigen tegen de macht van de grote overheersers. Deze ideologie is prachtig aangeslagen nu we zo’n 200 bedrijven vertegenwoordigen, maar recentelijk bleek de geschiedenis herhaald te worden wat mij tot op het hoogst verbaasde.

Diverse MKB’ers uit schoonmaakland koesteren al jarenlang hun MVO-beleid en dragen dit met verve uit. Dat zij het hart op de goede plaats hebben moge duidelijk zijn, maar nog steeds worden zij weggekeken door opdrachtgevers. De reden? Een MVO-certificering met een ‘maatschappelijk’ tarief ontbreekt.

We mogen het die opdrachtgevers kwalijk nemen dat met name het MKB hierin achter wordt gesteld. Ware het niet dat wij als Keurmerk Nederland voor deze MKB-ondernemers de oplossing hebben gevonden, conform de ISO 26000 is het MVO-Keurmerk in het leven geroepen. En nu je het over dat MVO-tarief hebt? Mochten wij u kunnen helpen dan roept u die jongen van Bogers maar, want tot op heden blijft zijn boodschap onveranderd.

www.keurmerkmvo.nl